top of page
UIT23_open-call_ruut_EST0.jpg

AVATUD KONKURSS 2023: LINNAPAUS

Linnafestival UIT kuulutab välja 2023. aasta festivali installatsioonide avatud konkursi, mille teema on “Linnapaus”. Konkurss on suunatud eelkõige linnaruumihuvilistele kunsti-, disaini- ja arhitektuuritudengitele. 

 

Tänavune festivali üldteema "Linnapaus” keskendub Tartu tühermaadele ja tühimikele. Installatsiooniprogrammist võtab osa 7 kunstnikku või kollektiivi Eestist ning välismaalt ja avaliku üleskutse kaudu saavad võimaluse festivalil osaleda veel 3 projekti.

MIS ON LINNAPAUSID?

Linnapauside installatsiooniprogramm tegeleb aladega, mida peetakse küll linna osaks, kuid need paistavad hoonete ja kruntide vahel silma, sest seal on aeg justkui seisma jäänud,  loodus vohab omasoodu ning näha on märke linlastest – sissetallatud radasid, lõkke- ja istumiskohti ning jälgi neljajalgsetest. Tavapäraselt täidetakse taolised alad uusarendustega, ent UIT küsib, mis on linnapauside iseväärtus?

 

Eestis on linnapause uurinud Eve Komp, kes kirjeldab oma magistritöös linnapausi kui “üleminekuprotsessis olevat ruumi, mis jääb kahe pikaajalisema olukorra vahele. Need on kohad, kus vana keskkonna lõpp on lähedal või juba saabunud ning uus alles sündimas.”

Ta lisab, et “Linnapausid pakuvad võimalusi korrapärastesse ja harjumuspärastesse korraldustesse pragusid tekitada ning läbi viia muutusi." (Komp, 2014). Üheks selliseks pragude tekitamise tööriistaks on linnapauside aktiveerimine läbi ajutiste installatsioonide. Teosed kutsuvad publikut mõtlema selliste alade rollile linnas ning pakuvad välja nende alternatiivseid kasutusvõimalusi.


Linnades on vähe kohti, kus pole ette kirjutatud, kuidas seal käituma peaks. Linnapausidele on iseloomulik teatud vabadus – linnapausid on oma taltsutamatuse ja kõrvalejäetuse tõttu hea pinnas vaba mõtte ja tegutsemise jaoks. Need on kohad, kus mängitakse, päevitatakse, jalutatakse, jutustatakse ja salaja juuakse. Kuna tegemist on kontrollimata linnaruumiga, siis otsustab iga linnaelanik ise, kuidas ta seda ruumi kasutada soovib. Vabadus valitseb ka taimeriigis, sest linnapausid on tihtilugu regulaarselt hoolitsemata ja seal vohab ökoloogiline mitmekesisus. Usume, et meie linnades võiks olla rohkem metsikumat loodust vastukaaluks kammitsetud parkidele. 


KONKURSIL OSALEMISE  TINGIMUSED

Üleskutse on eelkõige suunatud arhitektuuri-, maastikuarhitektuuri-, sisearhitektuuri-, installatsiooni-, skulptuuri- ja disainitudengitele, kuid osalema on oodatud ka teised linnaruumihuvilised. Kutsume huvilisi mõtlema, mis on linnapauside olulisus praeguses seisus. Samas julgustame ka fantaseerima, mis võiks nende ruumide alternatiivsed (vahe)kasutusviisid olla.

 

Installatsiooniprogrammi eesmärgid:
- Kutsuda elanikke linnapause märkama

- Küsida, mis on selliste ruumide väärtus ja tähendus?

- Suunata elanikke mõtlema, kuidas nemad neid ruume kasutada tahaksid

- Levitada vahekasutuse ideed

- Märgata nende alade ökoloogilist mitmekesisust 

- Teosel peaks olema linnaelaniku jaoks selge funktsioon, nad peaksid elanikke mingil viisil kaasama 

 

Projekti vorm on ajutine installatsioon avalikus ruumis. Lähenemine sellele on vaba ning võib olla distsipliinideülene, kuid arvestama peaks sellega, et teos oleks eksponeeritav Tartu avalikus ruumis nelja festivalipäeva vältel (16.–19.08.2023). Festival julgustab mõtlema taaskasutusmaterjalidele ja teistele keskkonnahoidlikele lahendustele.
 

Palume saata oma taotlus ja portfoolio hiljemalt 22. juuni 2023: festival@uituituit.ee

 

Taotlusesse märkige
- ideekirjeldus;
- (esialgne) eelarve;
- tehnilise teostuse kirjeldus;

- võimalik teose asukoht Tartus või selle kirjeldus;

- autori(te) kontakt ja portfoolio/CV.

Elluviimiseks valitakse kolm festivalile sobivat tööd. Projektide juures hinnatakse
- interaktiivsust;

- leidlikkust;

- funktsionaalsust;

- oma keskkonnaga sobitumist;

- idee teostatavust autori(te) poolt;

- eelarve realistlikkust

Festival pakub osalejatele honorari (1400€ projekt) ja katab produktsioonikulud (kuni 1400€ projekt) ning kompenseerib transpordi ja ööbimisega seotud kulud. Välja valitakse kolm projekti (kaks projekti Eestist ja üks Euroopast). Projekti toetab Eesti Kultuuriministeerium.


 

LINNAFESTIVAL UIT 

Linnafestival UIT on 16.–19. augustini Tartus kaheksandat korda toimuv interdistsiplinaarne linnaavastusfestival. Festival on aastate jooksul tundnud huvi selle vastu, kuidas linnaelanikud linnaruumi tunnetavad ja kasutavad. UIT innustab avalikku ruumi nautima ja mõtisklema selle üle, mida saaksime kõik koos teha selleks, et meie linnad oleksid kodusemad ja mitmekesisemad. Festivali tööriistakasti kuuluvad kohatundlikud installatsioonid, alternatiivsed linnatuurid, kontserdid/peod mahajäetud hoonetes, performance’id, aga ka laste töötoad ja tantsuetendused. 

INSPIRATSIOONIKS:

IMG_4236.JPG
IMG_1520.JPG
IMG_1305.JPG
IMG_1929.jpeg
bottom of page