top of page

AVATUD KONKURSS 2019: UIT otsib installatsioone!

Tähelepanu: Konkursi tähtaeg on pikendatud kuni 26. maini!

Linnafestival UIT kuulutab välja 2019. aasta festivali installatsiooniprogrammi avatud konkursi, mille teemaks on "Elav park".

Tartu on roheline linn, kuid kui palju rohealasid vaba aja veetmiseks kasutatakse? Linnafestival UIT otsib installatsioone, mis meelitavad linnaelanikke rohkem pargis aega veetma. Ootame töid, mis pakuksid kohalikele ettekäänet parki külastada ja tuletaksid meelde, et linnapark on meie ühine tagaõu.

Projekti vormiks on ajutine installatsioon avalikus ruumis. Lähenemine sellele on vaba ning võib olla distsipliinideülene, kuid arvestama peaks sellega, et teos oleks eksponeeritav Tartu avalikus ruumis festivalinädala vältel (21.-24.08.2019). Projektide juures hinnatakse:

- interaktiivsust - leidlikkust - oma keskkonnaga sobitumist - idee teostatavust autori(te) poolt

Üleskutse on eelkõige suunatud arhitektuuri-, maastikuarhitektuuri-, sisearhitektuuri-, installatsiooni-, skulptuuri- ja disainitudengitele, kuid osalema on oodatud ka teised linnaruumihuvilised.

Kui sa oled huvitatud osalemisest, siis palun saada oma idee hiljemalt 26. maiks koos portfoolioga kadri@uit.ee. Festival pakub osalejatele honorari (1000€ projekt) ja katab produktsioonikulud (kuni 1500€ projekt) ning kompenseerib transpordi ja ööbimisega seotud kulud. Välja valitakse kaks festivalile sobivat tööd. Taotlusesse märgi:

- ideekirjeldus - (esialgne) eelarve - tehnilise teostuse kirjeldus - võimalik teose asukoht - autori(te) kontakt ja portfoolio/CV

TÄHTAEG: 26. mai 2019

Projekti toetab Eesti Kultuuriministeerium


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page